Yogoto no yume

Träume der Nacht
von Mikio Naruse
mit Sumiko Kurishima, Teruko Kojima, Tatsuo Saito
Japan 1933 64’