Akibiyori

Late Autumn
von Yasujiro Ozu
mit Setsuko Hara, Yoko Tsukasa, Chishu Ryu, Mariko Okada
Japan 1960 128’