Umarete wa mita keredo

I Was Born, but... | Ich wurde geboren, aber...
von Ozu Yasujiro
mit Saito Tatsuo, Yoshikawa Mitsuko
Japan 1932 92’