Prosoppo me prosoppo

Face To Face
von Raviros Manthoulis
mit Kostas Messaris, Eleni Stavropoulou, Theano Ioannidou
Griechenland 1966 84’