Prosoppo me prosoppo

Face To Face
by Raviros Manthoulis
with Kostas Messaris, Eleni Stavropoulou, Theano Ioannidou
Greece 1966 84’