Mi yu shi qi xiao shi

Weekend Plot
von Zhang Ming
mit Zhang Yalin, Guo Xiaodong, Huang Zhizhong
Volksrepublik China 2001 91’