Mi yu shi qi xiao shi

Weekend Plot
by Zhang Ming
with Zhang Yalin, Guo Xiaodong, Huang Zhizhong
People’s Republic of China 2001 91’