Shurayuki hime

The Princess Blade
von Sato Shinsuke
mit Ito Hideaki, Shaku Yumiko, Sano Shiro
Japan 2001 92’

Weltvertrieb

Kadokawa Shoten Publishing Co. Ltd.