Shurayuki hime

The Princess Blade
by Sato Shinsuke
with Ito Hideaki, Shaku Yumiko, Sano Shiro
Japan 2001 92’

World sales

Kadokawa Shoten Publishing Co. Ltd.