Jin nian xia tian

Fish and Elephant
von Li Yu
mit Pan Yi, Shi Tou
Volksrepublik China 2001 96’