Jin nian xia tian

Fish and Elephant
by Li Yu
with Pan Yi, Shi Tou
People’s Republic of China 2001 96’