Zhan Tai

Platform
von Jia Zhang-ke
mit Wang Hong-wei, Zhao Tao, Liang Jing-dong, Yang Tian-yi
Hongkong, China / Japan 2000 155’