Zhan Tai

Platform
by Jia Zhang-ke
with Wang Hong-wei, Zhao Tao, Liang Jing-dong, Yang Tian-yi
Hong Kong, China / Japan 2000 155’