Shiro - The White

von Katsuyuki Hirano Japan 1999 118’