Oh, xiangxue

Oh, Sweet Snow | Die Federtasche
von Wang Haowei
mit Xue Bai, Zhuang Li, Tang Ye
Volksrepublik China 1989 85’