Wo ye you ba ba

I Have A Daddy, Too | Ich habe auch einen Papa
von Huang Shuqin
mit David Wu, Wang Quan, Ma Xiaoqing
Volksrepublik China 1996 101’