Wo ye you ba ba

I Have A Daddy, Too | Ich habe auch einen Papa
by Huang Shuqin
with David Wu, Wang Quan, Ma Xiaoqing
People’s Republic of China 1996 101’