Guangzhou laile yige xinjiang

Alone In Canton | Allein in Kanton
von Wang Jin
mit Na Bi Jiang, A Bu Du La
Volksrepublik China 1995 90’