Guangzhou laile yige xinjiang

Alone In Canton | Allein in Kanton
by Wang Jin
with Na Bi Jiang, A Bu Du La
People's Republic of China 1995 90’