Gakko

A Class To Remember
von Yoji Yamada
mit Toshiyuki Nishida, Yuri Nakane, Keiko Takeshita
Japan 1993 128’

Weltvertrieb

Shochiku Co., Ltd.