Gakko

A Class To Remember
by Yoji Yamada
with Toshiyuki Nishida, Yuri Nakane, Keiko Takeshita
Japan 1993 128’

World sales

Shochiku Co., Ltd.