Shuanqizhen daoke

The Swordsman In Double-Flag Town | Der Schwertkämpfer in der Zwei-Flaggen-Stadt
von He Ping
mit Gao Wei, Zhao Mama, Chang Jiang, Sun Haiying, Wang Gang
Volksrepublik China 1992 95’

Weltvertrieb

China Film International Corp.