Mama

von Zhang Yuan
mit Qing Yan, Huang Haibo, Yu Shaokong, Pan Shaquan, Ma Zheng
Volksrepublik China 1991 80’