Tian tang hui xin

An Answer From Heaven | Ein Brief vom Himmel
von Wang Junzheng
mit Shi Chen, Li Ding, Xiao Xiong
Volksrepublik China 1992 90’