Tian tang hui xin

An Answer From Heaven | Ein Brief vom Himmel
by Wang Junzheng
with Shi Chen, Li Ding, Xiao Xiong
People’s Republic of China 1992 90’