Tengoku to jigoku

Zwischen Himmel und Hölle
von Akira Kurosawa
mit Toshiro Mifune, Kyoko Kagawa, Takashi Shimura
Japan 1963 143’