Tengoku to jigoku

Zwischen Himmel und Hölle
by Akira Kurosawa
with Toshiro Mifune, Kyoko Kagawa, Takashi Shimura
Japan 1963 143’