Video

Liu Wei (Actor), Wu Gang (Actor), Zhang Fengyi (Actor), Zhang Xiaoke (Producer), Wang Quan’an (Director), Zhang Yuqi (Actress), Duan Yihong (Actor), Cheng Taisheng (Actor), Guo Tao (Actor), Moderation: Anatol Weber
Bai lu yuan | White Deer Plain
Competition · Press Conference · Feb 15, 2012

All Videos