Berlinale: Photo Boulevard


Yong Mei, Wang Xiaoshuai, Wang Jingchun

A shower of awards: the actors with their Silver Bears and the director of the Chinese film.

CompetitionDi jiu tian chang | So Long, My Son – Closing Gala – Silver Bear

Feb 16, 2019