Berlinale: Programme


Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow | Trilogie: Die Erde weint

Feb 12, 2004 | The team of Trilogia

Feb 12, 2004The team of Trilogia

The team of Trilogia at the press conference (from left): Actress Thalia Argyriou, actor Nikos Poursanidis, director Theo Angelopoulos, actress Alexandra Aidini and actor Vassilis Kolovos

Competition Trilogia: To livadi pou dakrisi | Trilogy: The Weeping Meadow | Trilogie: Die Erde weint – Programme Press Conference