Berlinale: Programme


Film file

Forum

Shuanqizhen daoke

The Swordsman In Double-Flag Town

Der Schwertkämpfer in der Zwei-Flaggen-Stadt

People's Republic of China 1992, 95 min

by

He Ping

with

Gao Wei
Zhao Mama
Chang Jiang
Sun Haiying
Wang Gang

World Sales

China Film International Corp.