Ka la shi tiao gou

Cala, my Dog!
by Lu Xuechang
with Gie You, Xia Yu, Ding Jiau, Li Bin
People's Republic of China 2003 110’

World sales

Celestial Pictures Ltd.