Wang Shouxian de xia tian

A High Sky Summer | Wang Shouxians Sommer
by Li Jixian
with Wei Zhilin, Cheng Taisheng, Li Wanquan
People's Republic of China 2002 87’