Wang Shouxian de xia tian

A High Sky Summer | Wang Shouxians Sommer
von Li Jixian
mit Wei Zhilin, Cheng Taisheng, Li Wanquan
Volksrepublik China 2002 87’