Hua Yan

Dazzling
by Xin Lee
with Lala Wu, Ting Mei, Jinglei Xu, Xuebin Wang, Juan Li, Zongli Cui
People’s Republic of China 2001 84’

World sales

All For New Film & Television Corp.

Additional information

Download additional information