You shi tiaowu

The Island Tales | Inselgeschichten
by Stanley Kwan
with Michelle Reis, Shu Qi, Takao Osawa, Julian Cheung
Japan / Hong Kong, China 1999 104’

World sales

TF 1 International

Additional information

Download additional information