Meili xin shijie

Beautiful New World | Schöne neue Welt
by Shi Rijiu
with Jiang Wu, Tao Hong
People’s Republic of China 1998 98’