Meili xin shijie

Beautiful New World | Schöne neue Welt
von Shi Rijiu
mit Jiang Wu, Tao Hong
Volksrepublik China 1998 98’