Berlinale: Pressefotos


Wieland Speck, Fang Szu-yu, Chao Yi-lan, Zero Chou

Panorama | Impressionen

Piao Lang Qing Chun: Wieland Speck, Fang Szu-yu (Schaupielerin), Chao Yi-lan (Schauspielerin), Zero Chou (Regisseurin) beim Panorama Empfang.

ID 2008_0156