Foto Archiv Detail

GWFF Preis Bester Erstlingsfilm 2024: <i>Cu Li Kh&ocirc;ng Bao Giờ Kh&oacute;c</i> (<i>Cu Li Never Cries</i>) von Phạm Ngọc Lân – Produzentin Nghiêm Quỳnh Trang, Regisseur Phạm Ngọc Lân, Schauspielerin Nguyễn Thị Minh Châu

© Dirk Michael Deckbar / Berlinale 2024

Panorama · GWFF Preis Bester Erstlingsfilm 2024

2024_0058

Zur Galerie