Nasanu naka

Nicht blutsverwandt
von Mikio Naruse
mit Shinyô Nara, Yukiko Tsukuba, Yoshiko Okada
Japan 1932 94’