Kanzashi

Ornamental Hairpin
von Shimizu Hiroshi
mit Tanaka Kinuyo, Kawasaki Hiroko, Saito Tatsuo, Ryu Chishu, Himori Shinichi
Japan 1941 70’

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen