Chakushin Ari

One Missed Call
von Miike Takashi
mit Shibasaki Kou, Tsutsumi Shinichi, Fukiishi Kazue
Japan 2003 112’

Weltvertrieb

Kadokawa Pictures Inc.

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen