Bakushu

Early Summer | Früher Sommer
von Ozu Yasujiro
mit Hara Setsuko, Ryu Chishu
Japan 1951 136’