The 36th Chamber of Shaolin

Shao lin sa liu fang
von Liu Chia-liang
mit Gordon Liu Chia-hui, Lo Lieh, Yu Yang
Hongkong 1977 115’

Weltvertrieb

Celestial Pictures Ltd.