Chinese Odyssey 2002

Tian xia wu shuang
von Jeff Lau
mit Tony Leung, Faye Wong
Hongkong, China 2002 105’