Yue shi

Lunar Eclipse
von Wang Quan'an
mit Yu Nan, Wu Chao, Hu Xiaoguang
Volksrepublik China 2000 98’