Historia kina w popielawach

The History Of The Cinema In The Village Of Popielawy | Die Geschichte des Kinos im Dorf Popielawy
von Jan Jakub Kolski
mit Krzysztof Majchrzak, Bartosz Opania, Grazyna Blecka-Kolska
Polen 1998 100’

Weltvertrieb

Telewizja Polska S.A.