Historia kina w popielawach

The History Of The Cinema In The Village Of Popielawy | Die Geschichte des Kinos im Dorf Popielawy
by Jan Jakub Kolski
with Krzysztof Majchrzak, Bartosz Opania, Grazyna Blecka-Kolska
Poland 1998 100’

World sales

Telewizja Polska S.A.