Xiao wu

von Jia Zhang Ke
mit Wang Hong Wei, Hao Hong Jian, Zu Bai Tao
Volksrepublik China / Hongkong 1997 108’

Weltvertrieb

Hu Tong Communication